secrch HOME About News Research & Faculty Undergraduate    Graduate
Research & Faculty

Reseach Institute of Mechanical Manufacturing and Automation

Professor

Ai,Xing Li,Jianfeng Huang,Chuanzhen Wang,Jun Zhang,Jianhua Zhang,Chengrui
Wang,Yong Zhang,Jinsheng Deng,Jianxin Zhao,Jun Liu,Zhanqiang Lin,Mingxing Sun,Jie
Zhang,Song Feng,Xianying Yue,Mingjun Liu,Yanjun Li,Kailing Wang,Jingkun

Associate Professor

Jiang,Zhaoliang Jia,Xiujie Wang,Zhi Wu,Xiaojian Wan,Yi Zhou,Jun Zhu,Hongtao Zou,Bin
Yao,Peng

LecturerHuang,Panling Liu,Weimin Sun,Jianguo

Laboratory Management

Liu,Dazhi Luan,Zhiyun Liu,Zengwen Wang,Jinghai Wang,Xiaochen Wang,Yu Xu,Yunmei

Liu,Fengshi Liu,Jigang


Research Institute of Mechatronics Engineering

Professor

Lu,Changhou Zhou,Yiqi Huo,Mengyou Huo,Rui Yan,Peng

Associate Professor

Tang,Wei Wang,Aiqun Chen,Shuhong Li,Jianmei

Lecturer

Pan,Wei Li,Xueyong Hu.Tianliang

Engineer

Zhang,Jianchuan


Research Institute of Mechanical Design and Theory

Professor

Dong,Yuping Lu,Ping Liu,Ming Ge,Peiqi Zhang,Qinhe Meng,Jianfeng Liu,Hanlian

Niu,Jinchuan

Associate Professor

Zhang,Hongcai Ji,Lin

Lecturer

Liu,Wenping Zhang,Lei Gao,Yufei Yang,Chunfu


Research Institute of Digital Technology

Professor

Liao,Xiliang Zhang,Hui Liu,Riliang

Associate Professor

Yuan,Guoqiang Shao,Shuling Tao,Jinyu Zhang,Ming Yu,Huijun Wu,Fengfang Yuan,Quan

Zhang,Min Zhou,Yonghui

Lecturer

Liu,Suping Xue,Qiang Zhao,Xiaofeng Xie,Yudong


Research Institute of Vehicle Engineering

Professor

Wang,Zengcai Sun,Lingling Zhang,Qiang

Associate Professor

Li,Zengyong Chang,Yingjie Xie,Zongfa Zhang,Xiaoyin

Lecturer

Gao,Bin Wang,Yanan

Engineer

Peng,Liwei


Research Institute of Process Equipping and Control Engineering

Professor

Zhou,Shenjie Wang,Weiqiang Tang,Weixiao Chen,Songying

Associate Professor

Liu,Yan

Lecturer

Wang,Weiguo Qu,Yanpeng Song,Qinghua Yang,Fengling

Engineer

Zheng,Wen


Research Institute of CAD/CAM

Professor

Liu,Changan Wang,Jianming Han,Yunpeng Gao,Qi Li,Fangyi Xu,Zhigang

Associate Professor

Yang,Zhihong Ma,Jinkui   Ma,Zongli  Wang,Zhaohui Huo,Zhipu

Lecturer

Tian,Lianghai Zha,Limin Li,Peigang Liu,Gang

Engineer

Lv,Qiaona


Research Institute of Industry Design

Professor

Liu,Heshan Wang,Jinjun

Associate Professor

Liu,Yan Wang,Zhenya

Lecturer

Song,Fanghao Fan,Zhijun Zhang,Xiaoqing Li,Jianzhong Wang,Yandong AiLu,Kuan

Xie,Xiaofeng Zhang,Jiqun Ren,Xianyi

Engineer

Zhu,Hairong


Machine Design Laboratory

Senior Engineer

Zhu,Zhenjie

Engineer

Wu,Jing Li,Hui Ma,Zheng Bi,Wenbo Yang,Chunfeng Du,Fuxin

17923 Jingshi Road, School of Mechanical Engineering, Shandong University(Qianfo Campus), 250061

 Tel: +86-531-88392239 | Fax: +86-531-88392058 | mech@sdu.edu.cn