your location:HOME-About

Dean

Chuanzhen Huang

Associate Deans

Zhaoliang Jiang

Cundong Jia

Peng Yao

Assistant Dean

Qinghua SongAcademic Board

Chair: Zhanqiang Liu

Associate Chair: Chuanzhen Huang

Member:

Zhanqiang Liu, Chuanzhen Huang, Jianfeng Li, Yong Wang, Jun Zhao, Peiqi Ge, Qinhe Zhang, Yiqi Zhou, Zengcai Wang, Changan Liu, Songying Chen, Xiliang Liao, Heshan Liu


17923 Jingshi Road, School of Mechanical Engineering, Shandong University(Qianfo Campus), 250061
Tel: +86-531-88392239 | Fax: +86-531-88392058 | mech@sdu.edu.cn